Verksamheten i Smedjebacken Café & Restaurang AB, 559366-3775, i konkurs säljes

Sista datum för anbud: 2023-05-12
Visning sker efter överenskommelse

Bolaget har bedrivit verksamhet bestående av konditori, restaurang och
catering, från förhyrda lokaler i centrala Smedjebacken. Bolaget försattes i konkurs den 24 april 2023.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen i dess helhet eller tillgångarna var för sig bestående av bestående av hyreskontrakt och inventarier.

Anbudsunderlag och upplysningar erhålls från konkursförvaltaren Dan Nordblad, ludvika@glimstedt.se. Frågor besvaras även på tel. 0240-140 20. Visning sker efter överenskommelse.

Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt, rätten att avbryta anbudsförfarandet i förtid samt rätten att sälja hela eller delar av tillgångarna innan anbudstidens utgång.

Dan Nordblad
Konkursförvaltare