Verksamheten i Mora City B&B säljes

Mora City B&B AB försattes i konkurs den 5 augusti 2019.

Hela rörelsen säljes. Anbud på hela rörelsen ska ha lämnats senast den 20 september 2019. Anbudsunderlag erhålls från konkursförvaltaren.

Dan Nordblad
Konkursförvaltare

Kontaktuppgifter

Advokatfirman Glimstedt
Besöksadress: Eriksgatan 7 A
Postadress: Box 163
771 24 Ludvika

Telefon: +46 240 140 20
Fax: +46 240 141 50

Dan Nordblad
E-postadress: dan.nordblad@glimstedt.se