Verksamheten i Kajkrogen säljes

JoRoKök AB, 559100-3958, försattes i konkurs den 27 augusti 2019.

JoRoKök AB har bedrivit verksamhet bestående i restaurang- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Kajvägen 13 i Ludvika. Anbud infordras härmed på hela rörelsen, varulager, inventarier m.m.

Hela rörelsen eller delar av den såsom butiksinredningen säljes. Anbud ska ha lämnats senast den 26 september 2019. Anbudsunderlag erhålls från konkursförvaltaren.

Dan Nordblad
Konkursförvaltare

Kontaktuppgifter

Advokatfirman Glimstedt
Besöksadress: Eriksgatan 7 A
Postadress: Box 163
771 24 Ludvika

Telefon: +46 240 140 20
Fax: +46 240 141 50

Dan Nordblad
E-postadress: dan.nordblad@glimstedt.se