Verksamheten i Bergslagens Brygghus AB, 556956-8735, i konkurs säljes

Sista datum för anbud: 2023-02-20
Visning av egendomen kommer att äga rum den 17 februari, kl. 14:00

Bolaget har bedrivit verksamhet bestående av tillverkning och försäljning av öl samt även utbildning och provsmakning, från förhyrda lokaler i centrala Smedjebacken. Förutom bryggeriet finns även en publokal för ölprovning. Ölen såldes via Systembolaget. Bolaget försattes i konkurs den 15 december 2022.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen i dess helhet eller tillgångarna var för sig bestående av hyreskontrakt och inventarier.

Anbudsunderlag och upplysningar erhålls från konkursförvaltaren Dan Nordblad, ludvika@glimstedt.se. Frågor besvaras även på tfn. 0240-140 20. Visning sker efter överenskommelse.

Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt, rätten att avbryta anbudsförfarandet i förtid samt rätten att sälja hela eller delar av tillgångarna innan anbudstidens utgång.

Dan Nordblad
Konkursförvaltare