Konkursanbud Strand’s Grafiska i Norden AB

Strand’s Grafiska i Norden AB försattes i konkurs vid Örebro tingsrätt den 14 november 2019. Advokaten Ester Andersson Zandvoort är förordnad konkursförvaltare och advokaten David Lidén biträder i konkursen.

Bolaget bedriver tryckeri-och förlagsverksamhet med utgångspunkt från lokaler i Lindesberg som ägs av dotterbolag.

Anbud infordras härmed på rörelsen enligt närmare beskrivning i anbudsunderlag, se nedan

Anbud lämnas senast torsdag den 28 november 2019.

Kontaktuppgifter

Advokatfirman Glimstedt
Postadress: Järntorgsgatan 12
703 61 Örebro

Telefon: +46 19 16 65 80
Fax: +46 19 16 65 99

Ester Andersson Zandvoort
Telefonnummer: +46 19 16 65 91
Mobilnummer: +46 739 51 74 20
E-postadress: ester.andersson@glimstedt.se