KONKURSANBUD OSTSPECIALISTEN I ÖSTERGÖTLAND AB

Ostspecialisten i Östergötland AB, 55661-4459, försattes i konkurs den 31 oktober 2022.

Bolaget bedrev försäljning av livsmedelsprodukter till dagligvaruhandeln.

Konkursförvaltaren har sålt bolagets varulager och bolagets fysiska tillgångar. Bolagets verksamhetslokal är återlämnad till hyresvärden.

Konkursförvaltaren erbjuder nu bolagets registrerade varumärken och domännamn till försäljning.

Bolaget har två registrerade varumärken, Borgost och Sörgård.

Bolaget har en registrerad domän, ostspecialisten.se.

Försäljningsstatistik avseende varumärket Borgost finnas att tillgå. Någon försäljningsstatistik för varumärket Sörgård finns inte att tillgå.

Budgivningen kommer att administreras av PS Auction AB som tre nätauktioner.

Bud ska lämnas senast den 3 mars 2023, se länkar till respektive auktion nedan. Budgivare ska vara tillgänglig för förhandling samt skrivande av avtal kort tid därefter.

Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt.

Den som önskar få ta del av utkast till överlåtelseavtal, försäljningsstatistik avseende Borgost och registerutdrag mejlar sin begäran till birgitta.andersson@glimstedt.se.

För övriga frågor om anbudet, vänligen kontakta konkursförvaltaren per mejl i första hand.

Registrerat varumärke – Auktioner online – Nätauktioner & Konkursauktioner | PS Auction

Registrerat varumärke #2 – Auktioner online – Nätauktioner & Konkursauktioner | PS Auction

Domännamn – www.ostspecialisten.se – Auktioner online – Nätauktioner & Konkursauktioner | PS Auction

Marcus Hallsten
marcus.hallsten@glimstedt.se
011-12 92 00