Inventarier eller verksamheten i Miracle Display J&O AB, 556919-6131, i konkurs säljes

Sista datum för anbud: 2023-10-31
Visning sker efter överenskommelse

Bolaget har bedrivit verksamhet huvudsak bestående av design, produktion och försäljning av butiks- och köksinredning från förhyrda lokaler i Ludvika.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen i dess helhet eller tillgångarna bestående av fordon och inventarier för sig.

Anbudsunderlag och upplysningar erhålls från konkursförvaltaren Dan Nordblad, ludvika@glimstedt.se. Frågor besvaras även på tel. 0240-140 20. Visning sker efter överenskommelse.

Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt, rätten att avbryta anbudsförfarandet i förtid samt rätten att sälja hela eller delar av tillgångarna innan anbudstidens utgång.

Dan Nordblad
Konkursförvaltare